Slider
查看更多
墨缘仝建华近照

建华先生书法,自二王植基,久习圣教、兰亭,稍得右军浑厚华滋,洒脱飘逸之神韵。又下探孙过庭、赵孟頫、文征明诸家,旁搜杂取,自酿新酒。其行书温醇儒雅,清丽秀颖,内存敛束而外见华彩。虽线条尚须淬炼,而风神已具宏姿。特积年以公务为重,优暇略阙,积功未备。今已退归林下,志在补苴,力求精进。以建华之天资毅力,日进竿头,指日可待也。   建华先生原在河南省总工会任职,历长基建庶务及工会学校。世事洞明,人情练达,仰体俯察,素称干办。而其性温雅和善,亦与其书法同趣... 查看更多